header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Informacje Informacja o rozpoczęciu XIV–ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016
Informacja o rozpoczęciu XIV–ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): ANR   
wtorek, 19 maja 2015 11:43, 1411 odsłon

 

Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w roku akademickim 2015/2016 będzie kontynuowała realizację programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
  • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umów o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu / 18 marca 2015 roku pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się przekracza 1 225 zł. lub 1 400 zł./ dochód netto liczony z czerwca 2015 r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Historia dokumentu
19-05-2015 r., 11:46:35, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości