header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Fundusz alimentacyjny Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 27 października 2008 13:17, 5322 odsłon

W dniu 17 października 2008 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jedną z istotnych zmian jest przesunięcie okresu zasiłkowego, który od przyszłego roku (2009) ma obowiązywać od listopada do października. Kolejne zmiany dotyczą uregulowania sytuacji prawnej po ogłoszeniu m.in. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt P 28/07 - za niekonstytucyjny uznał on art. 24 ust. 2 zmienianej ustawy). Ponadto w projekcie doprecyzowuje się niektóre przepisy oraz wprowadza drobne zmiany redakcyjne.

Następne zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczą m.in doprecyzowania terminu i funkcjonowania dochodów z hektara przeliczeniowego, a także podyktowane są kolejnymi wyrokami wydanymi przez Trybunał Konstytucyjny (tj. wyrokiem z dnia 18 lipca 2008 r. i wyrokiem z dnia 22 lipca 2008 r., dotyczącymi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego). Zaproponowane zmiany umożliwiają nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego innym niż rodzice i opiekun faktyczny osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wynikający z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, także jeżeli są ustanowieni rodziną zastępczą dla dziecka.

Ponadto nowelizacja zawiera zmiany o charakterze organizacyjnym zarówno dla gmin, jak i świadczeniobiorców. Zmiany te bowiem umożliwiają organom właściwym zlecanie innym jednostkom organizacyjnym gminy niż ośrodki pomocy społecznej prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

Kolejną istotną zmianą jest przesunięcie terminu rozpoczęcia okresu zasiłkowego z dnia 1 września na dzień 1 listopada. Zmiana ta według art. 3 pkt 10 obowiązywać będzie od 1 listopada 2009 r. Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009 r. Zmiana decyzji w tym przypadku będzie następowała z urzędu i nie będzie wymagała zgody strony.

Ustawa obecnie została skierowana do Senatu.

Historia dokumentu
27-10-2008 r., 12:19:40, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 314 gości