Rada Ministrów przyjęła założenia nowelizacji ustawy alimentacyjnej Drukuj
Autor (źródło): MPiPS   
środa, 22 stycznia 2014 12:00, 1612 odsłon

 

Uproszczenie procedur oraz skuteczniejsza egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego to najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, którą przyjęła 21 stycznia br. Rada Ministrów.

Z uwagi na brak zwiększonej skuteczności prowadzenia egzekucji przez dwa organy jednocześnie, czyli prowadzenia dwutorowo egzekucji administracyjnej i cywilnej w zakresie zwrotu należności dłużników alimentacyjnych i dodatkowe ponoszenie kosztów związanych z procedurą administracyjną w tym zakresie, zasadna była rezygnacja z rozwiązania polegającego na prowadzeniu postępowania dotyczącego dłużnika alimentacyjnego w ramach egzekucji administracyjnej i przekazanie kompetencji do odzyskiwania wypłaconych świadczeń wyłącznie komornikom sądowym w ramach prowadzonej egzekucji cywilnej. Zmiana ustawy w tym zakresie pozwoli na skrócenie postępowania, a tym samym odciąży urzędy skarbowe, gdyż zwolni je z konieczności realizacji tytułów wykonawczych.

Efektywność egzekucji sądowej jest znacznie wyższa. Odzyskiwane przez komornika sądowego kwoty zadłużenia przewyższają nawet kilkadziesiąt razy sumy odzyskane przez egzekucyjny organ administracyjny.

Uproszczona ma zostać także procedura przekazywania odzyskanych należności. Dotychczasowy podział środków zostanie zastąpiony następująco: 40 proc. wyegzekwowanej należności będzie trafiało do gminy wierzyciela, a pozostałe 60 proc. wraz z odsetkami będzie otrzymywał budżet państwa.

Przewiduje się ponadto wprowadzenie obligatoryjności w zakresie przeznaczania odzyskanych kwot należności wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Proces egzekucji będzie mógł się toczyć, także gdy po raz kolejny dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego. W takim przypadku nie będzie konieczne wszczynanie postępowania w sprawie uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Historia dokumentu
22-01-2014 r., 11:06:53, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.