header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Rekrutacja do projektu systemowego na rok 2014
Rekrutacja do projektu systemowego na rok 2014 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 20 stycznia 2014 10:52, 1575 odsłon

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu prowadzi nabór uczestników do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy "Zacznijmy od nowa"” w roku 2014 zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.

Rekrutacja trwa od 20 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób na rynku pracy, poprawa funkcjonowania rodzin objętych wsparciem oraz rozwój aktywnych form integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby zamieszkujące na terenie gminy Rzekuń,
  • osoby w wieku aktywności zawodowej niezatrudnione lub zatrudnione – zagrożone wykluczaniem społecznym, rozumianym jako występowanie co najmniej jednego z poniższych problemów: niskie lub zdezaktualizowane wykształcenie, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo– wychowawczych, alkoholizm, narkomania,
  • osoby będące w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata),
  • osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej (niezależnie w jakiej formie),
  • osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, bądź posiadające kwalifikacje nieodpowiadające wymogom rynku pracy,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

  • szkoleń, kursów i warsztatów tematycznych,
  • spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem umiejętności społecznych,
  • wyjazdów integracyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiści w Biurze Projektowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B lub pod nr tel. 29 76 17 395.

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:20.01.2014 r. 10:00:46
Historia dokumentu
20-01-2014 r., 10:01:15, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości