header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie rekrutacji PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 09 maja 2013 13:48

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza psychologów oraz doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie rekrutacji osób bezrobotnych, niezatrudnionych lub zatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w projekcie pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szczegóły w załącznikach:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiony: czwartek, 09 maja 2013 14:02
 
Zapytanie o oszacowanie wartości PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 10:53

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu rekrutacji, warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu kompetencji psychospołecznych oraz nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje w załączniku:

 
Spotkanie informacyjne kandydatów do projektu systemowego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
piątek, 19 kwietnia 2013 13:32

 

 

 

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawiono możliwości skorzystania z projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez tut. Ośrodek.

Omówione zostały przedsięwzięcia finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotychczas zrealizowane przez tut. jednostkę, rezultaty projektu i jego oddziaływanie na jakość życia uczestników i ich rodzin, a także warunki udziału w działaniach projektowych i płynące z nich korzyści, tj. wzmocnienie psychologiczne, podniesienie atrakcyjności na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania projektodawcom, rozmawiali o swoich obawach, potrzebach i oczekiwaniach. Złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Kolejny etap rekrutacji do projektu obędzie się przy współudziale specjalistów: psychologa i doradcy zawodowego. Dotychczas wielopłaszczyznowym wsparciem objęliśmy 46 osób spośród naszych klientów, w roku 2013 planujemy nim objąć kolejnych 13. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie zespół projektowy we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym; przy naborze zostanie także utworzona lista rezerwowa do uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 11:59
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 33
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Obwieszczenie dotyczy wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C” na terenie województwa mazowieckiego”.

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości