header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Dodatki mieszkaniowe
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 11 czerwca 2014 13:22

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 224) informujemy, że zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. (Dz. U. z 2014r. poz. 401) osoby uprawnione od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. do zryczałtowanego dodatku energetycznego nie mają obowiązku wykazywania dochodów z tytułu wypłaconego świadczenia w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2014.

Poprawiony: środa, 11 czerwca 2014 13:29
 
Dodatek energetyczny - dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 17 grudnia 2013 15:16

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące warunki;

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966),
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2023 15:25
Więcej…
 


Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości