header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Aktualności Rok na ubieganie się o becikowe
Rok na ubieganie się o becikowe PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Makosz, Gazeta Prawna   
piątek, 08 lutego 2008 09:23, 5564 odsłon
O becikowe można ubiegać się w gminie nawet rok po urodzeniu dziecka. Nie są przy tym ważne dochody rodziców. Oprócz tego świadczenia rodziny o niskich zarobkach mogą dodatkowo otrzymać wsparcie w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego.

W Polsce są dwie regulacje, na podstawie których można ubiegać się o tzw. becikowe. Jedna obowiązuje od stycznia 2006 r. i przewiduje, że o 1 tys. zł wparcia mogą ubiegać się rodzice, których łączny dochód nie przekracza 504 zł netto miesięcznie na osobę. Druga weszła w życie 9 lutego 2006 r. i gwarantuje kolejny 1 tys. zł wszystkim rodzicom bez względu na wysokość dochodów. Tak więc wysokość świadczeń, na jakie można liczyć, zależy od spełnienia określonych kryteriów, a ich przyznanie nie odbywa się automatycznie. W każdym przypadku potrzebny jest wniosek zainteresowanych. Najuboższe rodziny mogą dostać więc w sumie 2 tys. zł.

Nie ma w przepisach jednolitego wzoru wniosku o becikowe

Wniosek o becikowe

Aby otrzymać becikowe, ojciec lub matka dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny musi złożyć w gminie wniosek o to świadczenie. Trzeba to zrobić u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie - w każdym razie w urzędzie gminy lub miasta, w której się mieszka. W części miejscowości urzędy zlecają wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodkom pomocy społecznej.

Wniosek trzeba złożyć w ciągu jednego roku od daty urodzenia się dziecka lub przejęcia nad nim opieki. Przepisy nie przewidują jednolitego wzoru wniosku o becikowe. Gminy lub ośrodki pomocy społecznej mogą jednak same go przygotować. Jeśli tego nie zrobiły, wymagają od osób ubiegających się o becikowe złożenia podania wraz z koniecznymi dokumentami. Chodzi o dokumenty stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (na przykład dowód osobisty) i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka (wystawia go urząd stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka). Ponadto w gminie osoba ubiegająca się o becikowe musi złożyć pisemne oświadczenie, że świadczenie to nie zostało wypłacone wcześniej np. drugiemu z rodziców.

więcej...

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2008 12:33
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W niedzielę 26 lipca 2020 r. odbył się odpust ku czci św. Anny w Kamiance. Ta największa impreza w naszej gminie w tym roku była trochę inna. Przede wszystkim miała charakter duchowy. Odprawiona została msza św., po której przeszła uroczysta procesja wokół kościoła. Nie zabrakło też straganów z drobnymi upominkami.

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości