header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej
Zielona Linia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Minister Pracy i Polityki Społecznej   
czwartek, 03 stycznia 2013 15:52

Wzorując się na firmach, którym zależy na dobrym kontakcie z klientem i doskonaleniu własnych produktów, uruchomiono centrum kontaktowe dla klientów urzędów pracy z całej Polski – Zielona Linia.

Dostarczane są tam informacje o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy – wiedza taka zwiększa szanse, by można było znaleźć pracę bądź zmienić dotychczasową na lepszą.

Zapraszamy mieszkańców Naszej Gminy do korzystania z portalu zielonalinia.gov.pl

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniak-Kamysza img034.jpg img035.jpg

 
Święty Mikołaj prezenty przyniósł PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 19 grudnia 2012 14:52

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Przed nami wyjątkowy czas miłości, radości i przebaczania. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekają także na prezenty świąteczne. Nie wszystkie jednak mogą liczyć na upominki od swoich rodziców.

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 16:20
Więcej…
 
Gdańsk, Gdynia, Sopot :-))) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 02 lipca 2008 09:00

W dniach 23-27 czerwca 2008 r. odbyła się organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej wycieczka do Trójmiasta. W wycieczce uczestniczyło 40 osób – grupa dzieci z opiekunami.

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2008 13:00
Więcej…
 
Święto dzieci PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 09 czerwca 2008 13:57

Trzeci rok z rzędu w Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zorganizował imprezę z okazji Dnia Dziecka adresowaną do dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin: Rzekuń, Czerwin i Goworowo.

Więcej…
 
Zareaguj! Nie przykładaj do tego ręki! PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
piątek, 15 lutego 2008 09:17
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieJeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie powiadom:
 • policję (997)
 • prokuraturę
zadzwoń:
 • 0 801 12 00 02
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
  w Rodzinie „Niebieska Linia”
skorzystaj z internetu:
zwróć się do:
 • ośrodka pomocy społecznej
 • powiatowego centrum pomocy rodzinie
 • ośrodka interwencji kryzysowej
 • ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Poprawiony: piątek, 15 lutego 2008 09:33
Więcej…
 
Prawo do świadczeń rodzinnych dla osób migrujących na terytorium UE/EOG oraz Szwajcarii PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Joanna Ciechomska, Prawo i Podatki Unii Europejskiej   
piątek, 08 lutego 2008 11:34
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to zasady, które - nie ingerując w ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich - regulują kwestie podstawowe dla ochrony socjalnej pracowników migrujących i ich rodzin, takie jak chociażby określenie państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych.
Znajomość tych zasad jest konieczna, aby wiedzieć, w którym kraju pracownik migrujący może uzyskać świadczenia i po spełnieniu jakich warunków. Statystyki wskazują, że Polacy wyjeżdżający do pracy za granicę szybko uczą się, jakie prawa im przysługują w związku z naszym członkostwem w UE1.

Świadczenia rodzinne występują w ustawodawstwach wszystkich państw członkowskich, ale ich charakter, wysokość oraz warunki nabycia praw są bardzo zróżnicowane. W celu zapewnienia pełnej ochrony socjalnej osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej, prawo wspólnotowe przewiduje mechanizm koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ten obszar prawa wspólnotowego są:

 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie2 oraz
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 dotyczące wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/713.

Pojęcie świadczeń rodzinnych w prawie wspólnotowym

Jak wspomniano powyżej, świadczenia rodzinne charakteryzują się ogromną różnorodnością w ustawodawstwach poszczególnych państw członkowskich. Wspólnotową koordynacją nie są jednak objęte wszystkie świadczenia, które w powszechnej opinii za takie mogą być uważane. Świadczenia nie objęte wspólnotową koordynacją są przyznawane i wypłacane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo krajowe poszczególnych państw członkowskich.

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2008 12:34
Więcej…
 
Rok na ubieganie się o becikowe PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Makosz, Gazeta Prawna   
piątek, 08 lutego 2008 09:23
O becikowe można ubiegać się w gminie nawet rok po urodzeniu dziecka. Nie są przy tym ważne dochody rodziców. Oprócz tego świadczenia rodziny o niskich zarobkach mogą dodatkowo otrzymać wsparcie w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego.

W Polsce są dwie regulacje, na podstawie których można ubiegać się o tzw. becikowe. Jedna obowiązuje od stycznia 2006 r. i przewiduje, że o 1 tys. zł wparcia mogą ubiegać się rodzice, których łączny dochód nie przekracza 504 zł netto miesięcznie na osobę. Druga weszła w życie 9 lutego 2006 r. i gwarantuje kolejny 1 tys. zł wszystkim rodzicom bez względu na wysokość dochodów. Tak więc wysokość świadczeń, na jakie można liczyć, zależy od spełnienia określonych kryteriów, a ich przyznanie nie odbywa się automatycznie. W każdym przypadku potrzebny jest wniosek zainteresowanych. Najuboższe rodziny mogą dostać więc w sumie 2 tys. zł.

Nie ma w przepisach jednolitego wzoru wniosku o becikowe

Wniosek o becikowe

Aby otrzymać becikowe, ojciec lub matka dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny musi złożyć w gminie wniosek o to świadczenie. Trzeba to zrobić u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie - w każdym razie w urzędzie gminy lub miasta, w której się mieszka. W części miejscowości urzędy zlecają wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodkom pomocy społecznej.

Wniosek trzeba złożyć w ciągu jednego roku od daty urodzenia się dziecka lub przejęcia nad nim opieki. Przepisy nie przewidują jednolitego wzoru wniosku o becikowe. Gminy lub ośrodki pomocy społecznej mogą jednak same go przygotować. Jeśli tego nie zrobiły, wymagają od osób ubiegających się o becikowe złożenia podania wraz z koniecznymi dokumentami. Chodzi o dokumenty stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (na przykład dowód osobisty) i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka (wystawia go urząd stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka). Ponadto w gminie osoba ubiegająca się o becikowe musi złożyć pisemne oświadczenie, że świadczenie to nie zostało wypłacone wcześniej np. drugiemu z rodziców.

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2008 12:33
Więcej…
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 07 lutego 2008 09:50

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej widnieje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu nowelizującego ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest dokonanie koniecznych zmian o charakterze merytorycznym i legislacyjnym w związku z prawidłowym i sprawnym wdrożeniem przepisów w życie. Przepisy są doprecyzowywane, a oczywiste błędy, które znajdują się w uchwalonej ustawie usuwane.

Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2008 15:08
Więcej…
 
Świadczenie z tytułu niemożności pełnego lub częściowego wykorzystania odliczenia podatkowego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 07 lutego 2008 10:29

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Związany jest on z uchwaloną w dniu 5 września 2007 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła zwiększone ulgi podatkowe z tytułu wychowywania dziecka – do 1.145 zł na jedno dziecko.

Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2008 15:11
Więcej…
 
Rząd utrudni egzekucję alimentów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Jakubczak, Gazeta Prawna   
czwartek, 07 lutego 2008 14:29

Rząd nie chce uruchomienia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych. Eksperci twierdzą, że pomoże to im w niepłaceniu na dzieci. Od 1 października ma zacząć obowiązywać ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Już teraz jednak resort pracy przygotował projekt jej zmiany.

Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2008 14:51
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości