header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej

Skład OPS w RzekuniuPomoc Społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc Społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z o organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc Społeczna polega w szczególności na:

  1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  2. pracy socjalnej,
  3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu odpowiedzialny jest za realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej na terenie Gminy.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

 

 

Czy wiesz, że...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami mogącymi wystąpić od godz. 14:24 dnia 29.08.2019 r. do godz. 20:00 dnia 01.09.2019 r.

Temperatura maksymalna może wynieść w dzień od 29 st. C do 32 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 19 st. C.

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości