header image
Strona główna Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny Aktualności Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 02 lipca 2014 14:28, 2805 odsłon

Od 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 755).

Do korzystania z programu upoważnione są rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem. Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Koszt wydania duplikatu to 8,76 zł.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: www.rodzina.gov.pl Lista jest aktualizowana na bieżąco. Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, Jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny jest KARTA DUŻEJ RODZINY, którą z upoważnienia Wójta Gminy Rzekuń przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej (po uprzednim złożeniu wniosku o przyznanie Karty).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest po okazaniu oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie (dokumentów tożsamości, aktów urodzenia, zaświadczenia ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – dot. dzieci w wieku powyżej 18.roku życia, orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, postanowieniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać do 31 sierpnia tego samego roku. Osoba taka powinna dostarczyć zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły, w której zdawała maturę. W przypadku, gdy po skończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia przysługują jej także za wrzesień (i dłużej przez czas nauki - do ukończenia 25. roku życia).

Szczegółowych informacje udzielają: Pani Łucja Łada i Pani Joanna Późniewska - pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, tel. 29 76 17 395.

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:02.07.2014 r. 14:35:35
Historia dokumentu
02-07-2014 r., 15:19:30, Tomasz Majewski
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

02-07-2014 r., 14:36:26, Danuta Orzołek, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: środa, 02 lipca 2014 15:19
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W minioną niedzielę miała miejsce wyjątkowa uroczystość - setne urodziny Pani Jadwigi Dmochowskiej, mieszkanki Rzekunia. To był niezwykle radosny dzień zarówno dla Dostojnej Jubilatki, jak i jej najbliższych. Wydarzenie zapoczątkowała msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości