header image
Strona główna Ochrona środowiska Informacje Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
wtorek, 23 maja 2023 08:31, 77 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 102/21, 102/24, 102/34 w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.


BI.ZUZ.5.4210.83.2023.ED.pdf

Historia dokumentu
23-05-2023 r., 08:47:04, Michalina Grala
  • zmiana tekstu wstępnego.

23-05-2023 r., 08:46:48, Michalina Grala, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: wtorek, 23 maja 2023 08:47
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Na wniosek samorządu Gminy Rzekuń odbędą się dodatkowe konsultacje społeczne dla mieszkańców w sprawie budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627. Organizatorem spotkania jest inwestor zadania, tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Mieszkańcom przedstawione zostaną dwa warianty przebiegu obwodnicy, wstępne parametry drogi oraz zakres planowanej inwestycji. Konsultacje odbędą się w poniedziałek 8 maja br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej.

Jednocześnie przypominamy, że uwagi i wnioski można składać do 11 maja 2023 roku w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń lub osobiście w punkcie podawczym na I piętrze tut. Urzędu. Formularz opinii dostępny jest na stronie www.rzekun.pl. Pod tym adresem znajdą również Państwo szczegółowe mapy przebiegu obwodnicy.

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości