Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Drukuj
Autor (źródło): Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak   
środa, 28 sierpnia 2019 08:38, 908 odsłon

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rzekuń.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2018 poz. 2129 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego Borawe gmina Rzekuń od dnia 27-08-2019 do dnia 26-10-2019, w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2019.

Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez PRO – LAS Sp z o.o. Sp k. ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.


Historia dokumentu
28-08-2019 r., 08:51:52, Adam Czartoryski
  • dodanie artykułu.