Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w 2016 r. Drukuj
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
środa, 07 grudnia 2016 17:03, 739 odsłon

Gmina Rzekuń ukończyła w 2016 r. zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń”.

Była to już trzecia akcja tego typu w naszej gminie. Od 57 właścicieli nieruchomości nieodpłatnie odebrano i zutylizowano łącznie 166,04 tony, a w tym u 9 zdemontowano 26,78 ton. Koszt realizacji zadania wyniósł 54 307,00 zł. Powyższe zadanie współfinansowane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Wysokość dotacji wynosi 46 160,00 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów w kwocie 8 147,00 zł sfinansowana została ze środków budżetu Gminy. Łącznie w ciągu trzech lat odebrano i przekazano do zutylizowania 613,259 ton wyrobów zawierających azbest, w tym zdemontowano 45,662 tony. Łączny poniesiony koszt to 206 955,44 zł, z czego 175 910,00 zł dofinansowane zostało w formie dotacji przez WFOŚiGW w Warszawie.

 

Historia dokumentu
07-12-2016 r., 16:05:23, Adam Czartoryski
  • dodanie artykułu.