Przypomnienie o upływie terminu płatności Drukuj
Autor (źródło): Klaudia Chutkowska   
piątek, 24 września 2021 09:42, 226 odsłon

Szanowni Mieszkańcy    
Przypominamy, że w dniu 15 września upłynął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, koszty upomnienia od 13 października będą wynosiły 16,00 zł) oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o jak najszybsze uregulowanie zobowiązania.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe.

Historia dokumentu
24-09-2021 r., 09:57:15, Sylwia Tuszyńska
  • zmiana tekstu wstępnego.

24-09-2021 r., 09:55:06, Sylwia Tuszyńska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana autora artykułu.

Poprawiony: piątek, 24 września 2021 09:57