Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Autor (źródło): Klaudia Chutkowska   
poniedziałek, 13 września 2021 15:13, 198 odsłon

Szanowni Państwo,  
przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który upływa 15 września 2021 r.

Stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2020 roku wynoszą:   
• 15,00 zł miesięcznie za osobę –  odpady segregowane z kompostownikiem,   
• 20,00 zł miesięcznie za osobę – odpady segregowane bez kompostownika,

Prosimy o dokonywanie wpłat na podstawie złożonych deklaracji na indywidualny rachunek bankowy nadany każdemu płatnikowi.

Jednocześnie przypominamy, że opłata jest naliczana za okres miesięczny, natomiast wpłat należy dokonywać w sposób kwartalny.

Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą 11,60 zł.    

Historia dokumentu
13-09-2021 r., 15:20:23, Sylwia Tuszyńska
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana autora artykułu.

13-09-2021 r., 15:19:31, Sylwia Tuszyńska, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: poniedziałek, 13 września 2021 15:20