header image
Strona główna Ochrona środowiska Odpady Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym oraz skrzynki pocztowej
Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym oraz skrzynki pocztowej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sylwia Tuszyńska   
czwartek, 19 listopada 2020 11:29, 136 odsłon

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa na każdym budynku mieszkalnym musi znajdować się numer porządkowy. Brak takiego numeru nie tylko utrudnia odnalezienie nieruchomości i zwykłą codzienną komunikację, ale też jest wymagane prawem. Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, place, osiedla umieszcza się oprócz numeru porządkowego również nazwę ulicy, placu lub osiedla. W miejscowościach nieposiadających ulic, placów, osiedli oprócz numeru porządkowego umieszcza się nazwę miejscowości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Prawo pocztowe art. 40 ust. 1 i 2 wymaga również umieszczenia skrzynki pocztowej w sposób umożliwiający bezpieczne jej użytkowanie:
- w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
- w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych tj. art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.) oraz z ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. z art. 40 ust. 1 i 2 Prawo Pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania zdrowia i życia.

Historia dokumentu
19-11-2020 r., 10:49:34, Sylwia Tuszyńska
  • zmiana tekstu wstępnego.

19-11-2020 r., 10:48:32, Sylwia Tuszyńska, archiwum
  • zmiana publikacji.

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2020 11:57
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W niedzielę 26 lipca 2020 r. odbył się odpust ku czci św. Anny w Kamiance. Ta największa impreza w naszej gminie w tym roku była trochę inna. Przede wszystkim miała charakter duchowy. Odprawiona została msza św., po której przeszła uroczysta procesja wokół kościoła. Nie zabrakło też straganów z drobnymi upominkami.

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości