header image
Strona główna Ochrona środowiska OdpadyAkty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
poniedziałek, 16 lutego 2015 14:54
Akty prawne
Nr aktu
Ustawy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2015r. poz. 87)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1289)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

(Dz.U. z 2018 r., poz. 21)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

(Dz.U. 2001r. Nr 63 poz. 638)
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(Dz.U. z 2012r. poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Dz.U. z 2012r. poz. 630)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz.U. z 2012r. poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

(Dz.U. z 2012r. poz. 676)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(Dz.U. z 2012r. poz.1052)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U. z 2013r. poz.122)
Uchwały
Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2016 r., poz. 6717)
Uchwała nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
(Dz.U. z 2018 r., poz. 821)
Uchwała nr  XLI/259/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń
(Dz.U. z 2017 r., poz. 11826)
Uchwała nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
(Dz.U. z 2018 r., poz. 822)
Uchwała nr XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
(Dz.U. z 2017 r., poz. 11825)
Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 823)
Poprawiony: wtorek, 17 lipca 2018 08:49
 
Odpady - pytania i odpowiedzi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 02 grudnia 2014 16:42

 

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 13:46
Więcej…
 
Opłata za odpady komunalne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 04 listopada 2014 10:25

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń,

uprzejmie przypominamy o tym, że do 15 listopada 2014 r. należy dokonać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek.

Poprawiony: środa, 27 maja 2015 13:19
Więcej…
 
Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
piątek, 12 września 2014 10:36

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE RZEKUŃ

Poprawiony: środa, 26 czerwca 2019 10:58
Więcej…
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
środa, 09 lipca 2014 13:21

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gm. Rzekuń (i Ostrołęki) legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, których nie można umieszczać w ogólnych pojemnikach do gromadzenia odpadów.

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 16:55
Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2014/2015 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
piątek, 20 czerwca 2014 13:22

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną przekazane do dnia 1 lipca 2014 r. przez przedsiębiorcę, który będzie obsługiwał teren naszej Gminy - ZUK Wiesław Kisiel z siedzibą w Laskowcu.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Rzekuń 2014/2015

 

Poprawiony: poniedziałek, 23 czerwca 2014 15:41
Więcej…
 
Opłata za odpady komunalne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 10 września 2013 15:51

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń,

uprzejmie przypominamy o tym, że do 15 września 2013r. należy dokonać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poprawiony: czwartek, 12 września 2013 15:17
Więcej…
 
Odpady komunalne - płatności PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Edyta Kołakowska   
wtorek, 13 sierpnia 2013 16:32

Treść informacji: informacja_o_platnosciach.pdf

Poprawiony: wtorek, 13 sierpnia 2013 16:36
 
Harmonogram odbioru odpadów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Edyta Kołakowska   
wtorek, 25 czerwca 2013 15:54

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, ulotka dotycząca zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na selektywną zbiórkę zostaną przekazane do dnia 1 lipca 2013 r. przez przedsiębiorcę, który będzie obsługiwał teren naszej Gminy - ZUK Wiesław Kisiel z siedzibą w Laskowcu.

Poprawiony: wtorek, 25 czerwca 2013 16:44
Więcej…
 
Informacje o odpadach komunalnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 14:27

Szanowni Mieszkańcy,

od 1 lipca 2013 r. Gmina Rzekuń będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Poprawiony: wtorek, 25 czerwca 2013 15:53
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości