header image
Strona główna Ochrona środowiska OdpadyPrzypominamy o zbliżającym się terminie płatności IV raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sylwia Tuszyńska   
wtorek, 10 listopada 2020 11:38

Szanowni Państwo,
przypominamy o zbliżającym się terminie płatności IV raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który upływa 15 listopada 2020 r.

Stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2020 roku wynoszą:
15,00 zł miesięcznie za osobę – odpady segregowane z kompostownikiem, 
20,00 zł miesięcznie za osobę – odpady segregowane bez kompostownika,
50,00 zł miesięcznie za osobę – odpady niesegregowane.   

Prosimy o dokonywanie wpłat na podstawie złożonych deklaracji na indywidualny rachunek bankowy nadany każdemu płatnikowi.

Jednocześnie przypominamy, że opłata jest naliczana za okres miesięczny, natomiast wpłat należy dokonywać w sposób kwartalny.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zdecydowanie preferujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną (przelew).

Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2020 11:56
 
Minął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sylwia Tuszyńska   
poniedziałek, 19 października 2020 15:16

Szanowni Państwo,alt

uprzejmie informujemy, że 15 września 2020 roku minął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W najbliższych dniach będą wysyłane upomnienia za I, II oraz III ratę do osób, które nie zapłaciły terminowo. Będzie się to wiązało z koniecznością egzekwowania zwrotu kosztów upomnienia, które wynoszą obecnie 11,60 zł.  Wysokość kosztów upomnienia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r.

Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 08:09
Więcej…
 
Przypomnienie o terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sylwia Tuszyńska   
czwartek, 01 października 2020 08:26

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń,

uprzejmie przypominamy, że 15 września 2020 r. minął termin płatności za III kwartał 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Numery indywidualnych rachunków bankowych do dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Poprawiony: czwartek, 01 października 2020 08:43
Więcej…
 
Komunikat dla rolników dotyczący odbioru folii rolniczych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Maciej Gumowski   
wtorek, 04 sierpnia 2020 16:32

Informujemy mieszkańców Gminy Rzekuń, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, że w dniach 10 i 11 sierpnia 2020 r. w godzinach od 8 do 15 odbędzie się odbiór w/w odpadów. W związku z powyższym rolnicy biorący udział w programie proszeni są o ich dostarczenie na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B.

Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2020 10:25
Więcej…
 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Maciej Gumowski   
poniedziałek, 20 lipca 2020 11:34

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Rzekuń.

Deklaracja_o_wyskosci_oplat.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 20 lipca 2020 11:37
 
Harmonogram odbioru odpadów - II półrocze 2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sylwia Tuszyńska   
wtorek, 23 czerwca 2020 16:38

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od 6 lipca 2020 roku do końca grudnia 2020 roku.

Poprawiony: poniedziałek, 12 października 2020 15:30
Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów 2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 11 marca 2020 14:52

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od 13 marca 2020 roku do końca czerwca 2020 roku.

Poprawiony: wtorek, 17 marca 2020 17:47
Więcej…
 
Informacja dotycząca harmonogramów odbioru odpadów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sekretarz Gminy Krzysztof Żebrowski   
piątek, 28 lutego 2020 12:42

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że harmonogramy na 2020 rok zostaną rozwiezione przez firmę, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu bezpośrednio do każdej nieruchomości. Planowane zakończenie wszystkich procedur przetargowych przewiduje się do 10 marca.

Dokładamy wszelkich starań aby uzyskać jak najlepszą cenę, która później przełoży się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określonej dla mieszkańców.

Proszę wszystkich Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2020 13:32
 
Bezpłatna zbiórka folii rolniczej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
poniedziałek, 25 listopada 2019 16:34

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” Wójt Gminy Rzekuń zaprasza rolników  do składania wniosków  w celu sporządzenia inwentaryzacji  posiadanej oraz planowanej na dzień  15 kwietnia 2020 r.- ilości Mg:
    • Foli rolniczej
    • Siatek do owijania balotów
    • Sznurków
    • Opakowań po nawozach i typu Big- Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin).
Zebrane wnioski od Państwa będą podstawa do złożenia wniosku o dofinansowanie  realizacji zadania. Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór  w/w odpadów w 2020 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis
w rolnictwie.
Program nie przewiduje zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin.

Wzór wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, pok. 15 i na stronie internetowej  urzędu.
Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie  naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.
Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 15 do 10.12.2019 r.

UWAGA! Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Rzekuń dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Rzekuń.

Wniosek_FOLIE.pdf

info_o_djp.ods

de_minimis.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 25 listopada 2019 16:44
 
Przypomnienie o terminie płatności PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
środa, 13 listopada 2019 15:32

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń,

uprzejmie przypominam, że 15 listopada 2019 r. minął termin płatności za IV kwartał 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek.

Uprzejmie proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Poprawiony: poniedziałek, 18 listopada 2019 09:09
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 7
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości