1 500 000 zł dofinansowania dla Gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
poniedziałek, 12 września 2022 09:13, 99 odsłon

Gmina Rzekuń otrzymała kolejne dofinansowanie zewnętrzne. Tym razem nasz samorząd pozyskał aż 1 500 000,00 zł na wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Ławy w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia - PGR”. Zadaniem zostaną objęte drogi na terenie sołectwa Ławy.

Nawierzchnie przeznaczone do modernizacji posiadają liczne spękania, ubytki i koleiny, które powstały przez kilkunastoletni okres użytkowania. W ramach prac remontowych wyrównana zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltowa poprzez miejscowe frezowanie, a także uzupełnienie ubytków jezdni i zapadniętych poboczy mieszanką asfaltową. Ponadto wyregulowane zostaną studnie i zawory istniejącej infrastruktury technicznej oraz powstanie nowa warstwa ścieralna o grubości min. 4 cm z masy asfaltowej.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podwyższenia standardów życia mieszkańców i poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez wyregulowanie spadków odwodnienia drogi.