Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dzbenin Drukuj
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
wtorek, 07 stycznia 2020 16:39, 264 odsłon

Władze gminy Rzekuń dokonały odbioru technicznego kanalizacji w Dzbeninie. Prace były prowadzone m.in. w drodze powiatowej w kierunku Korczak w ramach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gmina Rzekuń - III etap".

W ramach prac wybudowano sieć grawitacyjno-ciśnieniową z odgałęzieniami do granicy pasa drogowego oraz posesji prywatnych. Łącznie wykonano 1508,00 mb. kanalizacji.

Ponadto zamontowano przepompownię ścieków i przeprowadzono roboty towarzyszące, które polegały na odtworzeniu nawierzchni drogi, a także pracach elektrycznych (przyłącze wraz ze złączem pomiarowym na słupie i instalacją zalicznikową WLZ).

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 1 290 000,00 zł. Inwestycję zrealizowało przedsiębiorstwo Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe z Ostrołęki.


 

   

 

Poprawiony: wtorek, 07 stycznia 2020 16:53