150 000,00 zł dofinansowania na utworzenie Klubu "Senior +" Drukuj
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 01 marca 2019 11:36, 469 odsłon

altZ przyjemnością informujemy, że gmina Rzekuń otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"w Rzekuniu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2019 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie gmina Rzekuń oczekuje na wyznaczenie terminu podpisania umowy. Siedziba Klubu "Senior+" zlokalizowana będzie w świetlicy wiejskiej w Susku Nowym. Placówka przewiduje utworzenie Klubu dla 15 seniorów, z perspektywą rozszerzenia liczby miejsc. Grupą docelową będą osoby nieaktywne zawodowo, po 60 roku życia zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Rzekuń.

Działalność bieżąca Klubu „Senior+” polegać będzie na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie określony po zakończeniu rekrutacji uczestników w celu ustalenia dogodnych godzin.
    Utworzenie placówki przyczyni się w głównej mierze do rozwiązania problemu świadomości wobec procesu starzenia się poprzez integrację i organizację zajęć poszerzających zdolności seniorów. Jest to już druga dotacja, którą otrzymaliśmy w ramach programu senior plus. Pierwsza opiewała na kwotę 300 000 zł na dom dziennego pobytu.


Poprawiony: piątek, 01 marca 2019 12:00