Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tobolice Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
czwartek, 04 października 2018 14:15, 624 odsłon

1 października br. dokonano odbioru ostatniego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tobolicach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - III, IV i V etap”.

W ramach etapu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PVC w zakresie średnic od 160 mm do 250 mm wraz z odnogami w obrębie pasów drogowych o łącznej długości 793,6 m.

Koszt etapu wyniósł: 138 315,41 zł brutto.

Zakończyła się tym samym realizacja zadania inwestycyjnego w ramach, której łącznie wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z odnogami w obrębie pasów drogowych:

  •     rurociąg grawitacyjny z PVC o śr. od 160 mm do 250 mm o dł. 1 812,4 m,
  •     rurociąg tłoczny z PE o śr. od 50 mm do 75 mm o dł. 494,60 m,
  •     wbudowano sieciową przepompownię ścieków wraz z przyłączem elektrycznym,
  •     10 przyłączy zakończono przydomowymi przepompowniami ścieków.

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 780 tys. zł brutto w tym kwota 614 100 zł została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.

Po realizacji ww. zadania stopień skanalizowania w msc. Tobolice osiągnął poziom ok. 90 %.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma: BRUKTIM Usługi Budowlano - Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki.

Poprawiony: środa, 10 października 2018 07:00