Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 23 lutego 2018 13:41, 1786 odsłon

     Wójt Gminy Rzekuń informuje o rozpoczęciu działań mających na celu przystąpienie do programu polegającego na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rzekuń. Warunkiem realizacji programu przez Gminę Rzekuń będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

     W celu oszacowania zapotrzebowania i zaplanowania zadania w budżecie należy wypełnić deklarację wstępną (załącznik nr 1).
      Jednocześnie informuję, że w momencie uruchomienia programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie warunki programu oraz zakres danych mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować wyłącznie osoby, które złożą deklaracje wstępne.
      W celu zapoznania się z zasadami w załączeniu ubiegłoroczne warunki udziału w programie (załącznik nr 2).

Deklaracje wstępne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
do dnia 09.03.2018 r. do godz. 13:30.

Załącznik nr 1: Deklaracja_wstepna_2018.pdf

Załącznik nr 2: Ubiegloroczne_warunki_udzialu_w_programie.pdf


Poprawiony: środa, 07 marca 2018 08:46