Odbiór sieci kanalizacyjnej w Tobolicach Drukuj
Autor (źródło): Sylwia Orzech   
piątek, 17 listopada 2017 10:45, 842 odsłon

W dniu 30 października br. dokonano odbioru IV etapu kanalizacji w Tobolicach w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – III, IV i V etap". W ramach etapu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PVC  wraz z odnogami do przyległych nieruchomości w obrębie pasów drogowych

w zakresie średnic rurociągów od 160 do 250 mm. Łączna długość wybudowanej sieci wyniosła 887,5 mb.

Realizacja projektu dąży do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej  na terenie miejscowości Tobolice oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców.
Całkowity koszt etapu wyniósł ok. 326 tys. zł brutto.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma: BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki.
W roku 2018 nastąpi realizacja ostatniego etapu powyższego zadania.

Poprawiony: piątek, 17 listopada 2017 12:33