Budowa dróg zaawansowana w pełni Drukuj
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
poniedziałek, 25 września 2017 13:45, 1047 odsłon

W okresie od 2011 r. do 2017 r. na terenie gminy Rzekuń zrealizowano inwestycje drogowe wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej za kwotę ok. 19 mln zł. W omawianym okresie Gmina partycypowała również w kosztach budowy dróg powiatowych. Była to ogromna kwota - powyżej 12 mln zł.

W roku bieżącym w naszej Gminie realizujemy przebudowę wielu dróg. Inwestycji drogowych byłoby więcej, ale radni należący do klubu zablokowali budowę ul. Świerkowej, Akacjowej i Wierzbowej w Tobolicach poprzez zdjęcie środków na to zadanie. Inwestycje te były już po przetargu, a umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 365 tys. zł. Tym samym Gmina została narażona na straty finansowe z tytułu wypłaty kary umownej w kwocie 36 500 zł.  Ponadto Wykonawca wystąpił z roszczeniem o zapłatę 150 tys. zł. Należy nadmienić, że w ostatnim roku znacznie wzrosła cena inwestycji drogowych, co spowoduje jeszcze większe straty.
Zestawienie inwestycji drogowych w roku bieżącym przedstawia poniższa  tabela:


Drogi odebrane w 2017 r.

Zadanie inwestycyjne

Długość przebudowanej drogi

Wartość umowy

Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem

520 m

861 000,00 zł

Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

84 m

39 999,99 zł

Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

433 m

293 573,82 zł

Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare

936 m

659 147,38 zł

Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

1 237 m

1 315 000,00 zł

Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiezdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

285 m

240 000,00 zł

Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia

345 m

118 000,00

Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej


366 m

317 819,70 zł

Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

551 m

249 057,27 zł

Podsumowanie:

4 757 m

4 093 598,16 zł


Drogi w trakcie robót

Zadanie inwestycyjne

Długość przebudowywanej drogi

Wartość umowy

Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

372,5 m

247 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach

382,8 m

279 090,69 zł

Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym

332 m

183 857,94 zł

Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń

438 m

256 987,59 zł

Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

749 m

924 000,00 zł

Podsumowanie:

2 274,3 m

1 890 936,22 zł


Drogi zaprojektowane w 2017 r.

Zadanie inwestycyjne

Długość drogi do przebudowy

Wartość umowy

Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu

546 m

17 220,00 zł – projekt

ok. 750 tys. zł – koszt inwestycji.


Zlecone drogi do zaprojektowania

Zadanie inwestycyjne

Długość drogi do przebudowy

Wartość umowy

Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

390 m

24 600,00 zł - projektPoprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 15:45