Odbiór ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu Drukuj
Autor (źródło): Ilona Dudek   
czwartek, 23 marca 2017 10:27, 1387 odsłon

W dniu 7 marca 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku o długości ok. 520 m.b.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- prac przygotowawczych;

- odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej;

- nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m i następującej konstrukcji:

  • warstwa wyrównawcza bitumiczna na istniejącej nawierzchni,

  • warstwa wiążąca bitumiczna o grubości 5 cm;

  • warstwa ścieralna bitumiczna o grubości 4 cm;

- chodników z kostki betonowej o szerokości 1.5 m;

- oświetlenia LED na przejściu dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej zasilane z paneli fotowoltaicznych;

- poboczy o szerokości 1 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm;

- przebudowy sieci wodociągowej o łącznej długości 704,5 m.b.;

- wymiany studni sieciowych kanalizacji sanitarnej;

- uzupełnienia brakującej infrastruktury technicznej tj. przyłączy wod.-kan.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 861.000 zł brutto.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "OSTRADA" Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Zdjęcia: IMG_0662.JPG, IMG_0678.JPG, IMG_0684.JPG, IMG_0689.JPG, 20170307_105418.jpg

 


Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 10:40