Dotacje na modernizację kotłowni dla mieszkańców gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 13 stycznia 2017 09:43, 2168 odsłon

W związku z uruchomieniem programu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, Gmina Rzekuń zamierza ubiegać się w imieniu mieszkańców o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

Wójt Gminy Rzekuń zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy w 2017 r. planują dokonać wymiany starego kotła centralnego ogrzewania, o złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.

 

 

Dofinansowaniem w formie dotacji do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł mogą być objęte przedsięwzięcia, polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła – z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek.

Kosztami kwalifikowanymi zadania jest koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz czujnikiem tlenku węgla (czadu).

Kosztami niekwalifikowanymi zadania są :

- koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,

- koszty demontażu starej instalacji źródła ciepła,

- koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,

- koszty wkładu kominowego,

- koszty robót instalacyjnych wewnątrz obiektów – modernizacji instalacji c.o i c.w.u.,

- koszty przyłącza do sieci,

- koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń,

- koszty nadzoru nad realizacją instalacji.

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę Rzekuń po wyborze najkorzystniejszej oferty. Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Rzekuń będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Deklaracja przystąpienia do programu dostępna jest na stronie internetowej gminy www.rzekun.pl lub w Urzędzie Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. 103.Deklaracja_przystapienia_do_programu.pdf ,

Załącznik nr 2: Oświadczenie, że dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej Oswiadczenie_Pomoc_Publiczna.rtf

Deklaracje przystąpienia do programu rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania można uzyskać pod nr tel. 29-761-73-01 wew. 149.

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 09:48