Odbiór końcowy ,,Budowy studni na SUW w Rzekuniu” Drukuj
Autor (źródło): Stanisław Godzina-Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 23 grudnia 2016 12:43, 782 odsłon

W dniu 22 grudnia br. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Budowa studni na SUW w Rzekuniu". W ramach inwestycji wykonano:

dwa otwory studzienne nr 2A (uzupełniający) i nr 3A (zastępczy) o głębokości 80 m każdy oraz zlikwidowano niesprawny otwór studzienny nr 3 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Rzekuniu. Ponadto wykonano uzbrojenie otworów studziennych i włączenie ich do istniejącej instalacji SUW w Rzekuniu. Realizacja inwestycji jest następstwem awarii jednej z dwóch istniejących studni, by zapobiec awarii drugiej i tym samym wyłączenia z eksploatacji stacji w Rzekuniu. Obecnie w eksploatacji SUW w Rzekuniu są 3 studnie o łącznej wydajności 1000 m3/dobę oraz istnieje możliwość jej zwiększenia. Na terenie gminy istnieje również drugi SUW w Drwęczy o wydajności 1400 m3/dobę, w eksploatacji której są również 3 studnie. Zrealizowana inwestycja zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców w wodę z dużym zapasem. Niestety w okresach wzmożonego poboru wody (np.suszy) mogą występować problemy w jej dostawie, zwłaszcza na końcach sieci, ze względu na małe przekroje sieci przesyłowych, które są modernizowane i wymagają dalszych znacznych nakładów finansowych.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł: 369 000 zł brutto.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. z Olecka.

Zdjęcia: IMG_0539.JPG, IMG_0557.JPG, IMG_0558.JPG, IMG_0580.JPG

Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2016 13:41