Dodatkowy nabór uczestników do projektu Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
wtorek, 05 listopada 2013 13:00, 3124 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń". Głównym celem jest zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Rzekuń zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością.

Wsparcie w ramach niniejszego projektu otrzymają osoby wywodzące się z następujących grup docelowych:

  1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych;
  2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/ lub ośrodkami pomocy społecznej;
  4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Uczestnicy w ramach projektu otrzymają nieodpłatnie:

  • zestawy komputerowe na czas realizacji i 5 lat po zakończeniu;
  • dostęp do sieci internet na czas realizacji i 5 lat po zakończeniu;
  • szkolenia z obsługi komputera;
  • sprzęt sieciowy do połączenia z siecią projektową na czas realizacji i 5 lat po zakończeniu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce Internet - eInclusion.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń, tel. 297617301, 297617302.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 5 listopada 2013 r. do dnia 6 grudnia 2013 r. do godziny 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Historia dokumentu
05-11-2013 r., 13:19:29, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

05-11-2013 r., 13:07:44, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tytułu.

Poprawiony: wtorek, 05 listopada 2013 16:27