Zarządzenie Nr 1/2015 Drukuj
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 08 stycznia 2015 16:21, 944 odsłon

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść zarządzenia: zarzadzenie_1_2015.pdf

Historia dokumentu
08-01-2015 r., 15:26:14, Tomasz Majewski
  • dodanie artykułu.