Program współpracy na 2015 rok Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
wtorek, 25 listopada 2014 11:12, 957 odsłon

Program współpracy gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok Program: uchwala_55_354_2014.pdf, uchwala_55_354_2014_zalacznik.pdf

Historia dokumentu
25-11-2014 r., 11:19:13, Tomasz Majewski
  • dodanie artykułu.