header image
Strona główna Informacje ogólne Organizacje pozarządowe
Zarządzenie 10/2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak Wójt Gminy   
czwartek, 23 stycznia 2020 15:40

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu turystyki

Więcej…
 
Zarządzenie 9/2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak Wójt Gminy   
czwartek, 23 stycznia 2020 15:34

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Więcej…
 
Zarządzenie 8/2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak Wójt Gminy   
czwartek, 23 stycznia 2020 15:21

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej

Więcej…
 
Zarządzenie 1/2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak Wójt Gminy   
wtorek, 07 stycznia 2020 15:55

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 12 grudnia 2019 13:58

Gmina Rzekuń ogłosiła w dniu 12 grudnia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu: kultury fizycznej, kultury i ochrony dziadzictwa narodowego oraz turystyki.

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 140/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 12 grudnia 2019 13:53

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu turystyki

Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2019 13:55
Więcej…
 
Zarządzenie Nr 139/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 12 grudnia 2019 13:51

Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 138/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak   
czwartek, 12 grudnia 2019 13:41

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej

Poprawiony: poniedziałek, 16 grudnia 2019 13:44
Więcej…
 
Informacja dot. powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agata Rybicka   
piątek, 08 listopada 2019 12:29

                              

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zakończył nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie rozpoczął się kolejny etap głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

Pismo oraz Karta do głosowania na kandydata stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Informacja.pdf Karta_do_glosowania.pdf

Poprawiony: piątek, 08 listopada 2019 12:52
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak Wójt Gminy   
piątek, 28 czerwca 2019 10:46

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym w 1920 roku na Ziemi Rzekuńskiej"

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości