Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Drukuj
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
piątek, 10 grudnia 2021 15:28, 147 odsłon

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. 

Zawiadomienie_Pa__stwowe_Gospodarstwo_Wodne_Wody_Polskie.pdf

Historia dokumentu
10-12-2021 r., 14:33:47, Katarzyna Siok
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: piątek, 10 grudnia 2021 15:33