header image
Strona główna Informacje ogólne Ogłoszenia Informacja o realizacji projektu
Informacja o realizacji projektu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agnieszka Głosek   
czwartek, 08 października 2020 13:33, 317 odsłon

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rzekuń realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń" nr RPMA.08.03.01-14-d247/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego: Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 47 osób spełniających funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 47 nowych miejsc opieki dla 47 dzieci w okresie od 01.01.2020 do 16.02.2022 roku. na terenie gminy Rzekuń (woj. mazowieckie).

Grupę docelową projektu stanowić będą rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3 (45K+2M). Osoby bezrobotne, oraz osoby bierne zawodowo - pozostające poza rynkiem pracy ze względna obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby , które przerwały karierę zawodową ze względu urodzenia dziecka lub przebywają na urlopie z wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

I. Utworzenie 47 miejsc opieki nad dziećmi od lat do 3 w Gminie Rzekuń, w tym:

 1. Zakup wyposażenia i mebli do kuchni oraz sali dziennego pobytu dzieci

 2. Zakup pomocy dydaktycznych (zabawek)

II. Bieżące funkcjonowanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 , w tym:

 1. Zatrudnienie personelu placówki: opiekunów dziecięcych, pielęgniarki, pracowników gospodarczych oraz Dyrektora placówki

 2. Zatrudnienie personelu projektu

 3. Prowadzenie zajęć edukacyjno-ruchowych

 4. Zakup środków czystości

 5. Zakup materiałów pielęgnacyjnych

 6. Ubezpieczenie dzieci

 7. Koszty mediów (prąd, woda, wywóz śmieci itp.)

 8. Wyżywienie dzieci

 9. Zakup wyposażenia apteczki

Biuro projektu znajduje się w budynku placówki Żłobka Samorządowego w Rzekuniu (gm. Rzekuń),
ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń.

Całkowita wartość projektu: 2 188 526,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 750 820,97 zł

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Agnieszka Chełstowska-Wierzba
Wprowadził(a) do BIP:Agnieszka Chełstowska-Wierzba
Data wytworzenia:08.10.2020 r. 13:37:54
Historia dokumentu
08-10-2020 r., 13:52:24, Tomasz Majewski
 • zmiana treści,
 • zmiana tekstu wstępnego.

08-10-2020 r., 13:51:14, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana treści,
 • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: czwartek, 08 października 2020 13:52
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 212 gości