header image
Strona główna Informacje ogólne Ogłoszenia Stypendia szkolne na rok 2008/2009
Stypendia szkolne na rok 2008/2009 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Hanna Napiórkowska   
czwartek, 31 lipca 2008 14:40, 5065 odsłon

Urząd Gminy Rzekuń informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU. z 2004 r. nr 281, poz. 2781).

Termin składania wniosków - do 15 września 2008 r.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich - do 15 października 2008 r.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży , o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można uzyskać w Zakładzie Obsługi Szkół I Przedszkoli, pokój. nr 20 lub pobrać tutaj:

Historia dokumentu
31-07-2008 r., 14:46:33, Tomasz Majewski
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Gmina Rzekuń pozyskała kolejne środki zewnętrzne. Samorząd znalazł się wśród beneficjentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymał wsparcie finansowe na rozbudowę ul. Polnej w Laskowcu. Wójt Gminy Bartosz Podolak podpisał już stosowną umowę w tej sprawie.

Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości