Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Agnieszka Chełstowska-Wierzba   
czwartek, 03 listopada 2011 13:26, 3274 odsłon

 

 

Gmina Rzekuń rozpoczęła realizację Projektu "Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń". W ramach projektu powstanie pięć punktów przedszkolnych w: Borwem, Dzbeninie, Laskowcu, Drwęczy i Ołdakach.

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie gminy Rzekuń.

Rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych odbędzie się w okresie od 1 listopada 2011 r. do 28 listopada 2011 r.

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie www.rzekun.pl i w Biurze Projektu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 22.

Warunkiem rekrutacji jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularza zgłoszenia,

  • deklaracji uczestnictwa,

  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów projektu,

  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka,

  • ksera dowodów osobistych rodziców/opiekunów,

    W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci lub rodzin zastępczych- dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tą okoliczność.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu (29) 761 73 01 wew. 49 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji.

Regulamin rekrutacji: regulamin_rekrutacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy: zal_nr_1_zgloszenie_dziecka.pdf

Deklaracja uczestnictwa: zal_nr_2_deklaracja_uczestnictwa.pdf

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów projektu: zal_nr_3_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Agnieszka Chełstowska-Wierzba
Wprowadził(a) do BIP:Agnieszka Chełstowska-Wierzba
Data wytworzenia:03.11.2011 r. 12:38:47
Historia dokumentu
27-08-2012 r., 15:07:01, Katarzyna Brzuzy
  • zmiana kategorii.

08-11-2011 r., 14:12:32, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana treści.

Poprawiony: poniedziałek, 27 sierpnia 2012 15:07