Projekt „Zdalna Szkoła" Drukuj
Autor (źródło): Wójt Gminy   
piątek, 03 kwietnia 2020 13:07, 692 odsłon

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
W dniu 2 kwietnia 2020 r. Gmina Rzekuń aplikowała o grant w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Realizacja tego zadania to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.
Zakupu sprzętu dokonują gminy i powiaty, następnie sprzęt będzie przekazywany do szkół, które z kolei udostępnią go najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.
Gmina Rzekuń uzyskała grant w wysokości 60000 zł. Pieniądze w całości zostały przeznaczone ma zakup 28 laptopów. Po zakończonym stanie epidemii wrócą one do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.


Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2020 14:57