Dotacje do kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Bogusław Tyszka, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 02 lipca 2010 13:21, 4934 odsłon

Gmina Rzekuń przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu polegającego na zakupie instalacji kolektorów słonecznych dla swoich mieszkańców.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podpisywania deklaracji udziału w projekcie do 30 lipca 2010 r.

Termin naboru wniosków w ramach RPOWM 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3. planowany jest na wrzesień 2010 r.

Wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. W sytuacji wyboru projektu naszej Gminy do współfinansowania w ramach RPOWM podpiszemy umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa i przeprowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę terminy w/w działań należy przyjąć, że realny termin realizacji inwestycji – instalacji kolektorów słonecznych w domach mieszkańców Gminy przypadnie nie wcześniej niż II kwartał 2011 r.

Orientacyjnie łączny koszt instalacji solarnej, wraz z jej instalacją na budynku wyniósłby od 14 - 20 tys. zł brutto (w zależności od potrzeb użytkownika).

Wkład własny orientacyjnie kształtował by się w granicach 15-25% wartości zestawu.

Wymagane dokumenty:

  • deklaracja przystąpienia do programu (1 egz.),
  • oświadczenie o dysponowaniu gruntem i spełnieniu warunków tech. (1 egz.).

Wzory dokumentów w wersji papierowej można otrzymać u sołtysów lub w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, tel. 29 7617301.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, pokój nr 20 w terminie od 8 do 30 lipca br.


Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie
Wójt Gminy Rzekuń
Bogusław Tyszka

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Rzekuń, Bogusław Tyszka
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Marlena Gleń
Wprowadził(a) do BIP:Tomasz Majewski
Historia dokumentu
30-07-2010 r., 07:49:32, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

27-07-2010 r., 14:38:33, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana treści.

Poprawiony: piątek, 30 lipca 2010 07:49