Informacja o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rzekuń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Drukuj
Autor (źródło): Agnieszka Górska   
poniedziałek, 30 marca 2020 11:20, 323 odsłon

Urząd Gminy w Rzekuniu uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do 6 obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 10 kwietnia 2020 r.


Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, Biuro Podawcze (półpiętro), tel. 29 761 73 01 lub 736 811 4141, w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu:
  - poniedziałek 7:45-15:45
  - wtorek 7:45-16:45
  - środa 7:45-15:45
  - czwartek 7:45-15:45
  - piątek 7:45-13:00

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - załącznik nr 1

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia przyjmowane są, za pośrednictwem urzędu, w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu.

Wzór zgłoszenia wyborcy – spoza komitetu - załącznik nr 2

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzenia losowania określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych  w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Zalacznik_nr_1.doc

Zalacznik_nr_2.doc


Nawiązując do wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca br., w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy:

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy w Rzekuniu wyjaśniamy, że zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu w następujący sposób:
 1) pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzekuniu 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33;
 2) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny; w takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 3)w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  a)uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  b)potwierdzenie doręczenia do urzędu miasta zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy lub upoważniony pracownik urzędu miasta) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Historia dokumentu
02-04-2020 r., 10:16:28, Agnieszka Górska
  • zmiana treści.

30-03-2020 r., 11:29:13, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: czwartek, 02 kwietnia 2020 10:16