I N F O R M A C J A Drukuj
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy   
środa, 11 września 2019 09:59, 371 odsłon

I N F O R M A C J A o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych


Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, pokój nr 202 (II piętro) w terminie do dnia 13 września 2019 r. (piątek) w każdy dzień roboczy w godzinach pracy urzędu. (Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona)

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia przyjmowane są, za pośrednictwem urzędu, w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, pokój 202 (II piętro), w każdy dzień roboczy w godzinach pracy urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267) oraz uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. Tekst w/w uchwał dostępny jest na stronie www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.


WÓJT
-/ Bartosz Podolak

Zalacznik_do_uchwaly_nr_79_2019_PKW.doc

zalacznik_2_do_uchwaly_79_2019_PKW.doc

Uchwala_nr_79_2019_PKW.pdf

Uchwala_nr_11_2019_PKW.pdf

obwieszczenie_o_obwodzie_2019.pdf

Historia dokumentu
11-09-2019 r., 12:48:12, Agnieszka Górska
  • zmiana treści.

11-09-2019 r., 10:23:09, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana treści,
  • zmiana autora artykułu.

Poprawiony: środa, 11 września 2019 12:48