Obwieszczenie Drukuj
Autor (źródło): Bogusław Tyszka, Wójt Gminy Rzekuń   
wtorek, 15 czerwca 2010 11:42, 2020 odsłon

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.

Załącznik: obwieszczenie_20100615.pdf

 

Historia dokumentu
15-06-2010 r., 11:48:00, Tomasz Majewski
  • dodanie artykułu.