Powszechny Spis Rolny 2010 Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
wtorek, 31 sierpnia 2010 07:59, 2325 odsłon

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym:

 • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
 • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
 • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
 • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły:
stanu na 30 czerwca 2010 r.

 • prowadzenie działalności rolniczej,
 • użytkowanie gruntów,
 • powierzchnia zasiewów,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich,
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

 • struktura dochodów gospodarstwa domowego,
 • prowadzenie działalności innej niż rolnicza
 • bezpośrednio związanej z gospodarstwem
 • rolnym,
 • aktywność ekonomiczna,
 • zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!

Więcej informacji:

Poprawiony: wtorek, 31 sierpnia 2010 08:10