Konkurs na "Najładniejszą posesję gminy Rzekuń w 2019 roku" Drukuj
Autor (źródło): Bartosz Podolak   
czwartek, 04 lipca 2019 13:35, 315 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2019 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością.

Konkurs ma na celu m.in. rozbudzenie aktywności mieszkańców w celu poprawy estetyki otoczenia oraz stanu czystości i porządku przy nieruchomościach, promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych pozytywnie wpływających na wygląd gminy, a także kształtowanie i propagowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i piękno gminy Rzekuń.

Konkurs będzie trwał od 8 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia nieruchomości do dnia 19 lipca 2019 r.

Karty zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Załączniki:

Zarzadzenie_Nr_64.pdf

Regulamin_konkursu_2019.pdf 

Karta_zg__oszenia.pdf 

Karta_oceny.pdf

Klauzula_informacyjna_w_zwi__zku_z_RODO.pdf

Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2019 14:07