Możliwość przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie Drukuj
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 28 czerwca 2019 09:13, 272 odsłon

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rzekuń uzyskała pozwolenie na użytkowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie oraz przekazała inwestycję do eksploatacji.

W związku z powyższym istnieje możliwość przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci w ul. Poziomkowej, Truskawkowej oraz wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od ul. Wspólnej do placu gminnego zlokalizowanego na działce geod. nr 110/2.

W tym celu należy zgłaszać się do zarządcy sieci, tj. Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Kurpiowskiej 21. Informację na temat warunków przyłączenia można uzyskać pod nr tel. 29 769 47 56 lub 29 769 47 38.


Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2019 09:17