Dotacje unijne dla młodych rolników Drukuj
Autor (źródło): www.arimr.gov.pl   
środa, 04 maja 2011 10:46, 1273 odsłon

W dniach od 26 kwietnia do 24 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pomoc finansowa może zostać przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • planuje nabyć gospodarstwo rolne i rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej, albo
  • posiada gospodarstwo rolne i rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej, ale od jej rozpoczęcia do dnia złożenia wniosku o pomoc nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy.

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji (właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa).

Informacje na temat działania można uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się m.in. na stronie www.arimr.gov.pl).

Poprawiony: środa, 04 maja 2011 10:52