Gmina Rzekuń w "Zaścianku Mazowsza" Drukuj
Autor (źródło): Agnieszka Chełstowska-Wierzba   
poniedziałek, 14 marca 2011 08:59, 1691 odsłon

W dniu 10 marca br. gmina Rzekuń przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza". Stowarzyszenie skupia obecnie cztery gminy: Troszyn, Goworowo, Czerwin i naszą - Rzekuń. Uprawnia to mieszkańców gminy Rzekuń oraz samą Gminę do korzystania z dotacji unijnych w ramach działań: "Odnowa wsi", "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tym samym mieszkańcy gminy Rzekuń - osoby fizyczne, osoby prawne, rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz jednostka samorządowa mogą otrzymać wsparcie m. in. na: otwarcie, rozwój działalności gospodarczej, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, realizację małych wydzielonych działań (szkoleń, imprez kulturalnych). Wnioski składa się bezpośrednio przez LGD "Zaścianek Mazowsza".

Wnioski na dotacje pozyskiwane za pośrednictwem Stowarzyszenia będzie można składać pod koniec roku, po zaakceptowaniu zaktualizowanej strategii "Zaścianka Mazowsza" przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pozyskane środki będą dodatkową szansą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz mieszkańców gminy Rzekuń.

Poprawiony: środa, 16 marca 2011 11:54