Ogłoszenie Drukuj
Autor (źródło): Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak   
wtorek, 03 września 2019 15:56, 348 odsłon

Ogłoszenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 września 2019 r. w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."


Treść ogłoszenia: ogloszenie.pdf

Zalacznik.pdf

Historia dokumentu
03-09-2019 r., 16:02:45, Adam Czartoryski
  • zmiana treści,
  • zmiana kategorii.

03-09-2019 r., 16:01:59, Adam Czartoryski, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

Poprawiony: wtorek, 03 września 2019 16:04