header image
Strona główna
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 07 grudnia 2022 15:52, 479 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2023 16:31
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 05 grudnia 2022 12:10, 88 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu AGRANA FRUIT POLAND Sp. z o.o. w Ławach przy ul. Ławska 2".

Obwieszczenie___wszcz__cie_post__powania.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 12:17
 
Informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 16 listopada 2022 09:23, 1075 odsłon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 000 zł brutto za 1 tonę, oraz mając na uwadze złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące zapotrzebowania na zakup węgla, Gmina Rzekuń informuje, iż podjęła decyzję o włączeniu się do tego programu i w przewidzianym czasie zamieściła na stronie BIP stosowne oświadczenie.

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 14:54
Więcej…
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 05 grudnia 2022 09:03, 92 odsłon

Dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez Rzekę Narew".

WB.6220.11.2022.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 09:17
 
ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
piątek, 02 grudnia 2022 14:35, 139 odsłon

Zawiadomienie o unieważnieniu:Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania.pdf

Informacja o kwocie: informacja_o_kwocie.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu: ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU:

Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

SWZ: SWZ___Autobus.pdf

Edyt. zał: Edyt._za__..docx

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2022 12:33
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): IMGW-PIB   
piątek, 02 grudnia 2022 14:11, 90 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY

Treść komunikatu: MZW_1415_OM.pdf


Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2022 14:19
 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 01 grudnia 2022 16:25, 80 odsłon

Dotyczy postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie".

DOO___WD__ZOO.420.39.2022.PS.4.pdf

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 16:33
 
Dodatek elektryczny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 01 grudnia 2022 15:16, 198 odsłon

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Zakładzie Obsługi Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu.

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 15:40
Więcej…
 
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 01 grudnia 2022 12:03, 66 odsłon

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP do 28 lutego 2023 r.

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

- nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-28-lutego-2023r

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 12:13
Więcej…
 
Dostępność usług rehabilitacyjnych wsparciem seniorów z gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 30 listopada 2022 16:47, 115 odsłon

„Dostępność usług rehabilitacyjnych wsparciem seniorów z gminy Rzekuń” to tytuł projektu, w ramach którego Gmina Rzekuń otrzymała grant w wysokości 20 tys. zł. na zakup sprzętu do rehabilitacji seniorów. Zakupiony sprzęt wykorzystany jest w elektroterapii, laseroterapii oraz terapii ultradźwiękami. Zabiegi te skutecznie zwalczają dolegliwości bólowe oraz przyspieszają procesy gojenia urazów. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zabiegi z elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękami bez wątpienia przyczynią się do poprawy jakości życia seniorów.

Poprawiony: piątek, 09 grudnia 2022 09:07
Więcej…
 
LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
środa, 30 listopada 2022 16:12, 184 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian Uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw;
    6. Zakończenie obrad.

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2022 16:11
Więcej…
 
Wydłużenie terminu na składanie wniosków - Klęski 2022 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 25 listopada 2022 15:13, 87 odsłon


Poprawiony: piątek, 25 listopada 2022 15:20
 
LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
piątek, 25 listopada 2022 14:58, 240 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    4. Zakończenie obrad.

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2022 10:21
Więcej…
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 25 listopada 2022 09:48, 69 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

BI.ZUZ.5.4210.264.2022.JM___wszcz__cie_post__powania.pdf

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2022 13:29
 
Ostrzeżnie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 24 listopada 2022 10:11, 122 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 213
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Obwieszczenie dotyczy wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C” na terenie województwa mazowieckiego”.

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości