header image
Strona główna
Koncerty świąteczne w Przytułach Starych i Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Maria Suchowiecka   
piątek, 16 grudnia 2022 12:34, 162 odsłon
Przed nami absolutnie wyjątkowe koncerty świąteczne w Przytułach Starych i Rzekuniu.

Jakub Milewski, dyrektor artystyczny "Ostrołęckich Operaliów", którego zobaczymy podczas dwóch koncertów świątecznych zaprezentuje wraz z wybitnymi nazwiskami polskich scen muzycznych kolędy
Poprawiony: piątek, 16 grudnia 2022 12:40
Więcej…
 
Informacja w sprawie linii Ostrołęka - Kamianka przez Dzbenin, Korczaki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
czwartek, 15 grudnia 2022 16:08, 158 odsłon

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że z dniem 16.12.2022 r. zostaje zlikwidowana linia nr 18 na trasie Ostrołęka - Kamianka przez Dzbenin, Korczaki (i z powrotem), którą obsługiwał Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce. Od tego dnia wskazana trasa obsługiwana będzie przez operatora zewnętrznego działającego na zlecenie Gminy Rzekuń. 

Odpowiednio oznaczone autobusy będą kursowały w godzinach, które obowiązywały dotychczas, są dostosowane do potrzeb uczniów i osób pracujących w mieście. Zmiana nastąpi jedynie na kursie przedpołudniowym. Autobus, który rozpoczynał trasę o godzinie 11.15 z Dworca PKS został przesunięty - na prośbę mieszkańców Dzbenina - na godzinę 10.40 z Dworca PKS. Kursów na linii jest kilka dziennie. Jechać może każdy. Zapraszamy do korzystania z nowej, BEZPŁATNEJ linii autobusowej. 


 
Zarządzenie Nr 138/2022 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 14 grudnia 2022 15:36, 129 odsłon

Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury fizycznej 

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 137/2022 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 14 grudnia 2022 15:30, 98 odsłon

Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu turystyki

Więcej…
 
Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
środa, 14 grudnia 2022 15:08, 82 odsłon

Obwieszczenie dotyczące skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12 października 2022 r. znak: DOA.7110.217.2022.KPL, uchylająca decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2022 r. nr 347/SAAB/2022, znak WI-I.7840.4.13.2022.MP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę "linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów. Część 10: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Ostrołęka i Rzekuń" w części w jakiej zatwierdza ona projekt budowlany i udziela Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę na działce nr ewid. 70269, obręb 0007, powiat m. Ostrołęka , gmina Ostrołęka i umarzającą w tym zakresie postępowanie organu pierwszej instancji w pozostałej części utrzymującą w mocy ww. decyzję Wojewody Mazowieckiego z 11 maja 2022 r., nr  347/SAAB/2022, znak: WI-I.7840.4.13.2022.MP.

treść obwieszczenia: skan_20221214135842.pdf

 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
środa, 14 grudnia 2022 14:37, 65 odsłon

Dotyczy wydania decyzji znak: WOOŚ-II.420.62.2021.AP13,  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "zmianie lasu na użytek rolny: zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym nr ew. 45 obręb 0037 Zapieczne na terenie gminy Troszyn.

treść obwieszczenia: doc02813320221214124729.pdf

 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
środa, 14 grudnia 2022 14:17, 65 odsłon

Dotyczy wydania decyzji znak: WOOŚ-II.420.62.2021.AP13,  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "zmianie lasu na użytek rolny: zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym nr ew. 45 obręb 0037 Zapieczne na terenie gminy Troszyn.

treść obwieszczenia: doc02813220221214124713.pdf

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2022 14:48
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 14 grudnia 2022 13:36, 55 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: SILNY MRÓZ

MZW_1415_MR_20221214105230613.pdf

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2022 13:46
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
wtorek, 13 grudnia 2022 12:44, 73 odsłon

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Treść zawiadomienia: doc02811320221213112651.pdf

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2022 14:49
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
wtorek, 13 grudnia 2022 12:34, 66 odsłon

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Treść zawiadomienia: doc02811420221213112810.pdf

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2022 14:49
 
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
wtorek, 13 grudnia 2022 10:15, 154 odsłon

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja o kwocie: Informacja_o_kwocie.pdf

Zmiana treści SWZ: Zmiana_tre__ci_SWZ.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ: Do_Wykonawc__w.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu: TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ

Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

SWZ: SWZ.pdf

Dokumentacja projektowa: PFU_Dzbenin.zip

Zał: Edyt._zal..docx

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023 13:19
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
poniedziałek, 12 grudnia 2022 15:34, 350 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych

Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2022 12:21
Więcej…
 
LVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Wiceprzewodniczący Rady Gminy   
piątek, 09 grudnia 2022 18:00, 230 odsłon

    Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68.1783 ze zm.)  zwołuję LVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LIV/2022; nr LV/2022; nr LVI/2022; nr LVII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych – drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 322/13 o pow. 0,1411 ha, 322/18 o pow.    0,0466 ha położonych w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej – droga wewnętrzna, oznaczonej numerem geodezyjnym 593/2 o pow. 0,0978 ha położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych  niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi : 138/5 o pow. 0,0007 ha, 138/10 o pow. 0,0070 ha, 138/12 o pow. 0,1217 ha położonych w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 139/11 o pow. 0,1191 ha położonej w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok;
    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok;
    15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy;
    16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady;
    17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    18. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    20. Wolne wnioski i informacje;
    21. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2, w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2023 14:17
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 09 grudnia 2022 14:45, 90 odsłon

Dotyczy zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 306 w obrębie Kuleszka, gmina Miastkowo".

Rol.6220.15.2022___zako__czenie_post__powania.pdf

Poprawiony: piątek, 09 grudnia 2022 14:52
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 08 grudnia 2022 13:43, 60 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych OSTRZEGA: OBLODZENIE

Treść komunikatu:MZW_1415_OB_20221208112634796.pdf

Poprawiony: czwartek, 08 grudnia 2022 13:49
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 213
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości