header image
Strona główna
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023 rok PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anna Malinowska   
środa, 28 grudnia 2022 15:18, 861 odsłon

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Harmonogram dla miejscowości: Borawe

Harmonogram__borawe.pdf

Harmonogram dla miejscowości: Czarnowiec

Harmonogram__czarnowiec.pdf

Harmonogram dla miejscowości: Daniszewo

Harmonogram__daniszewo.pdf

Harmonogram dla miejscowości: Drwęcz

Harmonogram__drwecz.pdf

Harmonogram dla miejscowości: Dzbenin

Harmonogram__dzbenin.pdf

Harmonogram dla miejscowości: Goworki

Harmonogram_goworki.pdf

Harmonogram dla miejscowości Ławy

Harmonogram___awy.pdf

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2022 15:34
Więcej…
 
Szkolenia pracowników GBP z dostępności PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Maria Suchowiecka   
wtorek, 13 grudnia 2022 13:00, 188 odsłon
Szkolenia pracowników GBP z dostępności.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu realizuje przedsięwzięcie grantowe
„Gminna Biblioteka Publiczna w drodze do dostępności"
Poprawiony: środa, 28 grudnia 2022 14:38
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 28 grudnia 2022 10:32, 133 odsłon

Na podstawie art. 23 ust. 1 w zawiązku z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy

1. Nazwa i adres organizatora


Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29 w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.).

Więcej…
 
Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
środa, 28 grudnia 2022 09:16, 90 odsłon

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
Informacja_dotycz__ca_utrzymania_urz__dze___melioracji_wodnych.pdf

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2022 13:32
 
Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
wtorek, 27 grudnia 2022 11:35, 109 odsłon

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Rzekuń.

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwał Rady Gminy w Rzekuniu w sprawie „zmiany zapisu § 4 ust.5 statutu sołectw Gminy Rzekuń: Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki, Przytuły Stare, Przytuły Nowe, Susk Stary, Susk Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy, Tobolice, Goworki, Dzbenin, Korczaki, Laskowiec, Teodorowo.

Przedmiot konsultacji: zmiany zapisu § 4 ust. 5 statutu sołectw Gminy Rzekuń, który brzmi „ Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów” otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”. 

Zasięg konsultacji: ogólnogminny – dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 27 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023r.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie:

pisemnej – poprzez zamieszczenie projektu dokumentów podlegających konsultacjom:

w serwisach internetowych: strona internetowa Gminy oraz Biuletyn Informacji Publicznej;

publiczne wyłożenie w Urzędzie Gminy (biuro podawcze)

Projekt Uchwały:

  1. projekt_uchwaly_statut.pdf

Formularz konsultacyjny Formularz_konsultacyjny.pdf można przekazać do dnia 9 stycznia 2023 r. w następujący sposób: na piśmie na biuro podawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń z dopiskiem na kopercie Uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sołectwa ………..   

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Organizacyjny  Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

Sposób udostępnienia dokumentacji:

Projekt uchwały oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.rzekun.pl – strona główna oraz w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń .

Treść ogłoszenia Og__oszenie_konsultacji_spo__ecznych.pdfPoprawiony: wtorek, 27 grudnia 2022 12:34
 
Prowadzenie zajęć z fizjoterapii i ruchowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 23 grudnia 2022 12:49, 76 odsłon

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług:

  1. na przeprowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów z gminy Rzekuń: zajecia_ruchowe.odt, zalacznik.odt
  2. na przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii dla seniorów z gminy Rzekuń: fizjoterapia.odt, zalacznik.odt
Wybór oferty:
Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2023 14:57
 
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
piątek, 23 grudnia 2022 12:39, 70 odsłon

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec w km 2+495,00 - km 2+896,00" gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki.


Obwieszczenie_Starosty_Ostro____ckiego.pdf

 
Życzenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 23 grudnia 2022 11:17, 48 odsłon


 


 
Informacja organizacyjna GBP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Maria Suchowiecka   
czwartek, 22 grudnia 2022 09:00, 96 odsłon
Drodzy czytelnicy informujemy, że dnia 23 grudnia 2022 r. (piątek) Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu będzie otwarta od godz. 7:00 do godz. 12:00.
Zapraszamy ponownie tuż po świętach Bożego Narodzenia - 27.12.2022 już od godz. 7:00
Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2022 10:34
Więcej…
 
Informacja organizacyjna PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 23 grudnia 2022 09:20, 99 odsłon

Uprzejmie informujemy interesantów, że w dniu 23 grudnia (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu będzie otwarty w godzinach 745-1200.

 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 22 grudnia 2022 16:34, 85 odsłon

Uprzejmie informujemy interesantów, że w dniu 23 grudnia (piątek) Zakład Obsługi Gminy będzie czynny w godzinach 745 - 1200.

 
Informacja organizacyjna PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Krzysztof Żebrowski, Sekretarz Gminy   
czwartek, 22 grudnia 2022 14:26, 81 odsłon

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że w dniu 23 grudnia (piątek) Urząd będzie czynny do godziny 1200.

Poprawiony: czwartek, 22 grudnia 2022 14:28
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
poniedziałek, 19 grudnia 2022 16:32, 65 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: OPADY MARZNĄCE

MZW_1415_OM_20221219104926828.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2022 16:34
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Urząd Gminy w Rzekuniu   
poniedziałek, 19 grudnia 2022 15:12, 72 odsłon

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy w Rzekuniu we wtorek 20 grudnia 2022 r. będzie pracował do godz. 16.00. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2022 15:18
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 213
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości